Βήματα των στάσεων ασάνας

yoga NAS, Ikaria
  • Νοητικός συντονισμός στην στάση.
  • Ροή μέσα στην στάση.
  • Κράτημα της στάσης σε ακινησία. Είναι στο κράτημα της στάσης που οι ενέργειες του σώματος έρχονται σε ισορροπία . Είναι στο κράτημα που οι ζωτικές ενέργειες ανυψώνονται και στέλνονται στα τσάκρας, θεραπεύοντας ανισορροπίες. Ο νους ακολουθεί πάντοτε το συναίσθημα.
  • Έξοδος από την στάση.
  • Ολοκληρωτική χαλάρωση. Εδω όλες οι ενέργειες εξισορροπούνται περιορίζοντας το συναίσθημα και παράγοντας θετική αίσθηση.

Nas, Ikaria YOGA